Afronding fundament

De laatste werkzaamheden aan het fundament zijn gedaan en de site is klaar voor de installatie van de turbines. Na het stormseizoen start GE met het bouwen van de windturbines.

Storten van het beton

Aan de oostelijke zijde van het windpark wordt beton gestort. Je kunt nu duidelijk zien hoe groot de voet van de turbine gaat worden.

Assemblage ankerkooi

De ankerkooi wordt gemaakt. Deze vormt de verbinding tussen het beton en het metalen vlechtwerk, en moet sterk genoeg zijn om de windturbine overeind te houden.

Heiwerk is begonnen

De heiwerkzaamheden zijn begonnen aan de oostkant van het project. Voor iedere windturbine worden maar liefst 42 heipalen geslagen. Dit zal gebeuren in augustus en september.

HDD boring en kabels

De eerste kabels richting het landelijkelijke netwerk zijn gelegd en de boring van circa 800 meter tussen de twee turbines is voltooid.

Eerste kraan opstelplaats

Voor het opbouwen van de windturbine is de eerste kraan opstelplaats aangelegd. Dit is de plek waar de windturbines uiteindelijk geplaatst gaan worden. Eerst zal gedurende de rest van het jaar een fundatie gemaakt worden.

Aanleg nieuwe wegen

Om de opstelplaats te kunnen bereiken en de windturbine onderdelen te kunnen vervoeren vernieuwen we de toegangsweg over de dijk en maken de strekdam breder. Dit geeft ons genoeg ruimte om met vrachtverkeer over de dijk te rijden.

Eerste werkzaamheden gestart

Voor het bouwen van de windturbines zal in 2021 gewerkt worden aan de tijdelijke voorzieningen, de toegangswegen, de opstelplaats, de elektrische aansluiting en de fundaties. Als eerste zijn de tijdelijke voorzieningen in de vorm van een damwand aangebracht. Deze markeren de toekomstige opstelplaats voor de kraan.

Kick-off bouw windpark Strekdammen

Gezamenlijk met de aannemers VolkerWind en Alsema trappen we de bouwfase af. De eerste werkzaamheden staan ingepland en materiaal komt langzaam binnen. De komende 1,5 jaar zijn we bezig met de realisatie van twee turbines naast de strekdammen