Eerste werkzaamheden gestart

Voor het bouwen van de windturbines zal in 2021 gewerkt worden aan de tijdelijke voorzieningen, de toegangswegen, de opstelplaats, de elektrische aansluiting en de fundaties. Als eerste zijn de tijdelijke voorzieningen in de vorm van een damwand aangebracht. Deze markeren de toekomstige opstelplaats voor de kraan.