Het project

Windpark Strekdammen

Windpark Strekdammen is een project van Pondera en Rebel en bestaat uit twee windturbines bij de strekdammen in de Eemshaven. Om dit mogelijk te maken worden de bestaande strekdammen deels verbreed en verstevigd. De bouw van de 2 windturbines is begin 2021 gestart en leveren naar verwachting medio 2022 de eerste stroom.

Wind Turbines

Windpark Strekdammen heeft GE geselecteerd als leverancier voor de windturbines. De GE Cypress 5,5 MW is een windturbine met een rotordiameter van 158 m en een vermogen van 5,5 MW.  De turbine is specifiek ontwikkeld voor near shore gebieden en daarmee zeer geschikt voor het Strekdammen project.

Balance of Plant

Windpark Strekdammen heeft KWS Infra B.V. geselecteerd als partij voor de civiele werken en Alsema B.V. voor de elektrische scope. Beide partijen zijn zeer ervaren aannemers voor de bouw van windprojecten, beschikken over lokale kennis en zijn ook bekend in de Eemshaven.